Nádory kůže

Nádory kůže

Melanom je nejzhoubnějším tumorem a vzniká přeměnou buněk produkujících melanin neboli melanocytů. Do 3 let od vzniku metastazuje v 80 % a do 10 let až v 97 %. Incidence neustále roste. Může se vyskytovat kdekoliv na těle. Melanom se také může vyskytovat pod nehtem nebo na dlaních a ploskách nohou. Jeho vznik je podmíněn především slunečním zářením, zahrnující hlavně UVB složku. Riziko se zvyšuje počtem spálení kůže na slunci, popř. vystavení kůže slunečnímu záření v dětském věku. Také genetická predispozice zvyšuje „šanci“ na vznik melanomu.  Zvýšený výskyt je popisován u pacientů při  imunosupresi,  ale také u lidí s velkým množstvím kožních, pigmentových znamének. Melanom může vzniknout z pigmentovaného znaménka, které se začíná měnit, zvětšovat, mít nepravidelné okraje, někdy může krvácet a mění se barva projevu. Také může vzniknout na zdravé kůži jako nepravidelná skvrna, která se mění. Při vyšetření pih je důležitá kontrola tvaru, velikosti, ohraničení, velikosti, pravidelnosti barvy, tzv. ABCD pravidlo (asymetry, border, colour, diameter).

Dermatoskopie je metoda, která nám umožňuje přesnou diagnostiku névů pomocí dermatoskopu.  Jedná se o přístroj, který je podobný světelné lupě. Výhodou vyšetření je přesný kontakt s kůží a digitální dermatoskop umožňuje též uložení obrazu do počítače s následnou kontrolou a porovnáním snímku při další návštěvě. Základní léčebnou metodou je vyříznutí projevu. Další postup závisí na výsledku vyšetření, tedy typu melanomu a jeho velikosti.

 

Basaliom je nejčastějším kožním nádorem. Metastazuje velmi vzácně. Nejčastěji vzniká na kůži, která je dlouhodobě a opakovaně vystavována slunečnímu záření, 80 % projevů se nachází v obličeji, popř. na temeni hlavy. Na kůži vzniká nenápadně, jako nehojící se růžové ložisko, postupně s tvorbou rozšířených cévek, navalitých okrajů a postupným prorůstáním do tkáně vznikají krusty a vřed. Léčba záleží na velikosti projevu. Je možné chirurgické vyříznutí, aplikace tekutého dusíku tzv. kryodestrukce nebo aplikace krému s účinkem proti poškozeným buňkám.

 

Spinaliom patří mezi nejrychleji rostoucí nemelanomové tumory kůže. Vyskytuje se především na místech vystavených slunečnímu záření, nejčastěji na obličeji, ušních boltcích, ale také na rtech. Může se vyskytovat i jinde na těle. Vyvolávajícím faktorem může být také např.  opakované chronické dráždění chemickými látkami, staré jizvy, mechanické dráždění.  Na kůži vzniká ložisko barvy kůže, našedlé nebo růžové, postupně vzniká vyvýšenina, která se může měnit na uzlovitý popř. květákovitý tvar. Projev se rozpadá a vzniká vřed, který může krvácet. Stanovení diagnózy záleží na velikosti a vzhledu projevu. Při malém projevu je vhodná totální excize neboli vyříznutí ložiska. Pokud je projev velký, provádí se tzv. probatorní excize, kdy se odebere vzorek tkáně k histologickému vyšetření. Při potvrzení diagnózy se provádí chirurgický zákrok popř. je možná radioterapie nebo léčba cytostatiky.

 

Pacienti s nádorovým onemocněním by měli být pravidelně sledováni, jedná se o tzv. dispenzární péči, také jejich potomci by měli mít vyšetření v kožní ambulanci. Problematika melanocytových a ostatních pigmentových lézí je mnohdy obtížná. Při změnách vzhledu pihy nebo při vzniku nehojícího ložiska na kůži je vhodná konzultace s dermatologem.

 

Zpět na výpis článků

Získávejte ty nejlepší novinky na e-mail