EET v kosmetických salonech?

EET v kosmetických salonech?

Již před rokem jsme se věnovali tomuto tématu. Protože se ale situace kolem EET často mění, požádali jsme opět našeho daňového poradce pana Bc. Martina Vycpálka o zodpovězení stejných otázek, na jaké jsme se ho ptali před rokem, abyste měli co nejaktuálnější informace.

 

1. Je pravda, že i kosmetické salony budou podléhat povinnosti zavést registrační pokladny? Pokud ano, tak od kdy?

Zákon o elektronické evidenci tržeb je v platnosti od 1. 12. 2016. K dnešnímu dni jsou zatím aktivní tzv. 1. a 2. vlna. 3. a 4. vlnu, zjednodušeně řečeno, Ústavní soud svým nálezem zrušil. Činnost kosmetických salonů původně podléhala 4. vlně EET.

Kosmetický salon je ale povinen již od 1. 3. 2017 evidovat přes EET všechny účtenky za prodej, pokud jsou splněny všechny 3 následující podmínky:

1) prodej výrobků je pro kosmetický salon doplňkovou činností (nad hlavní činnost, kterou je poskytování kosmetických ošetření),

2) obrat doplňkové činnosti překročí 175 tis. za kalendářní rok,

3) obrat z doplňkové činnosti (prodeje výrobků) je vyšší než 49% z celkového obratu.

 

Zákon se vztahuje na poplatníka daně z příjmu fyzických a právnických osob, pokud tento poplatník bude evidovat tržbu. Tato evidovaná tržba musí být uskutečněna prostřednictvím:

- hotovosti – zde se bude jednat o nejčastější případ,

- šekem nebo směnkou,

- platební kartou apod. Způsob evidence platební kartou nebude od 1. 3. 2018 nutné evidovat.

 

2. Bude nutné registrovat pouze prodeje produktů pro domácí použití a nebo i platby za ošetření v salonu?

Zákon v současném znění neobsahuje výjimku pro zboží či službu. Pokud poplatník dosáhne či obdrží evidovanou tržbu za zboží či službu, bude ji muset elektronicky evidovat.

 

3. Budou tuto povinnost muset dodržovat i salony, které vedou jednoduché účetnictví s paušálními náklady?

Ano. Bez ohledu na uplatnění nákladů či rozsahu vedení účetnictví jsou poplatníci povinni evidovat tržby elektronicky při splnění základních podmínek viz odpověď k otázce č. 1.

 

Na otázky odpovídal daňový poradce Bc. Martin Vycpálek.

MV – DATA s.r.o.

Dvorská 256/4

Hradec Králové - Svobodné Dvory 503 11

Telefon: +420 495 530 216

Zpět na výpis článků

Získávejte ty nejlepší novinky na e-mail